Video Sources 108 Views

 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 1
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 2
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 3
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 4
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 5
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 6
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 7
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 8
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 09
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 10
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 11
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 12
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 13
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 14
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 15
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 16
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 17
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 18
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 19
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 20
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 21
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 22
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 23
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 24
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 25
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 26
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 27
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 28
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 29
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 30
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 31
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 32
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 33
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 34
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 35
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 36
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 37
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 38
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 39
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 40
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 41
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 42
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 43
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 44
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 45
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 46
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 47
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 48
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 49
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 50
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 51
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 52
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 53
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 54
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 55
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 56
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 57
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 58
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 59
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 60
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 61
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 62
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 63
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 64
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 65
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 66
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 67
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 68
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 69
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 70
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 71
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 72
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 73
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 74
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 75
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 76
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 77
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 78
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 79
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 80
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 81
 • Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย] Ep 82
Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย]

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน [พากย์ไทย]

Your rating: 0
9 1 vote

Synopsis

เรื่องย่อ : ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้แอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง แต่ว่าเรื่องราวที่คาดไม่ถึงได้เกิดขึ้น ความลับบางอย่างได้ถูกเปิดเผย เป็นเหตุให้ถังซานจบชีวิตของตนเองลงที่หุบเหวมรณะ…และนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ถังซานได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง ที่เรียกว่า”Soul Land” ดินแดนแห่งพลังวิญญาณ ซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีเวทมนตร์ ไม่มีวิชาการต่อสู้ แต่กลับมีพลังแห่งจิตวิญญาณที่น่าประหลาด โดยในโลกนี้ผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังวิญญาณ ถังซานจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้ต่อไปอย่างไร การผจญภัยได้เริ่มขึ้นแล้ว…..

Director

Director

Cast

Similar titles

Big Hero 6: The Series บิ๊กฮีโร่ 6 เดอะซีรีส์ ซีซั่น 1 [พากย์ไทย]
Blood of Zeus มหาศึกโลหิตเทพ [พากย์ไทย] Netflix
Black Clover [พากย์ไทย]
Yowamushi Pedal : Glory Line โอตาคุน่องเหล็ก ภาค4 [พากย์ไทย]
Free! หนุ่มนักว่ายน้ำ [พากย์ไทย]
Dragon’s Dogma วิถีกล้าอัศวินมังกร [พากย์ไทย] Netflix
GARO อัศวินหมาป่าทองคำ [พากย์ไทย]
Japan Sinks: 2020 ญี่ปุ่นวิปโยค [พากย์ไทย] Netflix
One Piece วันพีช ซีซั่น 1 อิสท์บลู HD (ตอนที่ 1-52) [พากย์ไทย]
Kipo and the Age of Wonderbeasts คิโปกับยุคของวันเดอร์บีทส์ ภาค 2 [พากย์ไทย] Netflix
Fast & Furious Spy Racers เร็ว…แรง ทะลุนรก ซิ่งสยบโลก [พากย์ไทย] Netflix
PJ Masks Season2 พีเจ มาสก์ ฮีโร่รัตติกาล ภาค2 [พากย์ไทย]

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published