Tag Archives: Ao Haru Ride บันทึกใสจากวัยฝัน [บรรยายไทย]

Ao Haru Ride บันทึกใสจากวัยฝัน [บรรยายไทย]
0
ยังไม่จบ

Ao Haru Ride บันทึกใสจากวัยฝัน [บรรยายไทย]

เรื่องย่อ : โยชิโอกะ ฟุตาบะ ผู้เรียนชั้นม.ปลายปี 1 ไม่อาจจะลืม ทานากะปะทุงทานากะ โค รักแรกพบของตัวเองเมื่อยุคม.ต้นได้ ...