Tag Archives: Jormungand เพชฌฆาตสมรภูมิเถื่อน [บรรยายไทย]

Jormungand เพชฌฆาตสมรภูมิเถื่อน [บรรยายไทย]
0
จบแล้ว

Jormungand เพชฌฆาตสมรภูมิเถื่อน [บรรยายไทย]

เรื่องย่อ : เรื่องย่อ เป็นเรื่องราวของกลุมผู้ค้าอาวุธที่ตระเวณเดินทางไปทั่วโลกเพื่อขายอาวุธ โดยเรื่องราวเริ่มต้นที่ โยนาร์ ...