Tag Archives: Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou โลกนี้ โลกหน้า ข้าก็เป็นพระเจ้า ซับไทย

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou โลกนี้ โลกหน้า ข้าก็เป็นพระเจ้า ซับไทย
0
ยังไม่จบ

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou โลกนี้ โลกหน้า ข้าก็เป็นพระเจ้า ซับไทย

เรื่องย่อ : ยูกิโตะ ลูกชายของผู้นำลัทธิประหลาด ต้องมาเสียชีวิตจากพิธีกรรมพิศดารของพ่อตนเอง ...