Tag Archives: Kimi to Boku no Saigo no Senjou ศึกสุดท้ายของเธอและผมคือจุดเริ่มต้นของโลกใบใหม่ [บรรยายไทย]

Kimi to Boku no Saigo no Senjou ศึกสุดท้ายของเธอและผมคือจุดเริ่มต้นของโลกใบใหม่ [บรรยายไทย]
0
ยังไม่จบ

Kimi to Boku no Saigo no Senjou ศึกสุดท้ายของเธอและผมคือจุดเริ่มต้นของโลกใบใหม่ [บรรยายไทย]

เรื่องย่อ : เรื่องราวของสงครามระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน Kimi to Boku no Saigo no Senjou โดยประเทศหนึ่งคือจักรวรรดิที่เจริญด้านเทคโนโลยี ...