Tag Archives: ReLIFE รีไลฟ์ [บรรยายไทย]

ReLIFE รีไลฟ์ [บรรยายไทย]
0
จบแล้ว

ReLIFE รีไลฟ์ [บรรยายไทย]

เรื่องย่อ : อาราตะไคซากิวัย 27 ปีถูกไล่ออกจากงานที่ทำโดยหวังว่าจะสูญเสียคนที่อยู่รอบตัวเขาจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งหลังจากที่เลิก บริษัท แรกไป ...