Tag Archives: Saint Seiya: Knights of the Zodiac เซนต์เซย์ย่า เทพบุตรแห่งดวงดาว [พากษ์ไทย] Netflix

Saint Seiya: Knights of the Zodiac เซนต์เซย์ย่า เทพบุตรแห่งดวงดาว [พากษ์ไทย] Netflix
0
ยังไม่จบ

Saint Seiya: Knights of the Zodiac เซนต์เซย์ย่า เทพบุตรแห่งดวงดาว [พากษ์ไทย] Netflix

เรื่องย่อ : เซย่าและเหล่าเทพบุตรแห่งดวงดาวปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อปกป้องร่างจุติของเทพีอาธีน่า ขณะที่ทุกคนกลัวว่าคำพยากรณ์ที่เลวร้ายจะเป็นจริง