Tag Archives: Wu Geng Ji เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ [บรรยายไทย]

Wu Geng Ji เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ ภาค 2 [บรรยายไทย]
0
ยังไม่จบ

Wu Geng Ji เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ ภาค 2 [บรรยายไทย]

เรื่องย่อ : ฤดูกาลที่สองของ Wu Geng Ji ภาค 2 ในตอนท้ายของราชวงศ์ซางของจีนโบราณจักรพรรดิ Shou ได้ท้าทายเจตจำนงของเทพเจ้า ...
Wu Geng Ji เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ [บรรยายไทย]
0
ยังไม่จบ

Wu Geng Ji เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ [บรรยายไทย]

เรื่องย่อ : ผู้ส่งสารแห่งสวรรค์มาถึงใน Zhao Ge ซึ่งถูกปกครองโดยราชวงศ์ซางมาหลายชั่วอายุคน ...