Tag Archives: Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ [บรรยายไทย]

Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ [บรรยายไทย]
0
ยังไม่จบ

Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ [บรรยายไทย]

เรื่องย่อ : สามร้อยปีต่อมาในส่วนที่ห่างไกลของแผ่นดินใหญ่ Tianwu เด็กชายที่มีชื่อเดียวกันได้รับมรดกจากความตั้งใจของฉินเฉิน ...